Вступникам

Український католицький університет прийматиме документи в охочих вступити на Магістерську програму з медіакомунікацій з 10 липня по 23 липня 2019 року за адресою: м. Львів, вул. Свєнціцького, 17, каб. 120.

Умови вступу

При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 061 – Журналістика (освітня програма медіакомунікації), конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

 1. фахового випробування (макс. к-сть – 120 балів)
 2. фахової співбесіди (макс. к-сть – 80 балів, де 30 балів абітурієнт отримує за проектну заявку і 50 – за співбесіду)
 3. ЗНО з іноземної мови  (макс. к-сть – 200 балів)
 4. середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть – 20 балів)

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю, необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Фахове випробування (письмовий іспит зі спеціальності) покликане з’ясувати дослідницький, аналітичний та фаховий практичний медійний потенціал абітурієнта за такими професійними напрямами:

 • Медіааналітик, фахівець із комунікацій;
 • Фахівець із цифрових медій;
 • Фахівець із візуальних комунікацій.

Програма іспиту зі спеціальності

Проектна заявка. 

У проектній заявці (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4) вступник має описати майбутній або вже реальний медіапроект.

Медіапроект має містити: назву; концепт-ідею (мета, завдання, обґрунтування актуальності); опис змісту; аналіз цільової аудиторії; очікування від результатів.

Разом з основним блоком інформації у проектній заявці ми чекаємо від Вас посилань на сайти, авторські блоги, YouTube.

Співбесіда має характер інтерв’ю із абітурієнтом на підставі його мотиваційного листа та письмового іспиту.

Мета співбесіди – чіткіше  окреслити дослідницький, аналітичний  та практичний потенціал абітурієнта та його здатність до самореалізації на магістерській програмі.

Співбесіда оцінюватиметься  за такими критеріями:

 • мотивація вибору обраного фаху
 • чітке формулювання професійних цілей та стратегії їх досягнення
 • розуміння сучасного медійного середовища та ролі медіа-працівників
 • вміння аргументовано, стисло і зрозуміло викладати свою думку
 • комунікабельність, ерудиція, задатки лідера

Програма співбесіди

ЗНО з іноземної мови.

Дійсним є сертифікат лише за 2019 рік.

Реєстрація на ЗНО буде відбуватися з 13 травня по 3 червня 2019 року. 

Порядок реєстрації на ЗНО

Пам’ятка для вступника на Магістерську програму з медіакомунікацій УКУ [PDF]

Стипендії

Повна вартість навчання на освітніх програмах в УКУ становить у середньому 3000 у.о. на рік в гривневому еквіваленті. Завдяки підтримці доброчинців УКУ навчання на магістерській програмі з медіакомунікацій коштує за 1-й рік 32000 грн, 2-й рік – 17000 грн.

Стипендія на перший семестр призначається за результатами вступного рейтингу. На другий, третій і четвертий семестри навчання – за результатами сесій. Рішення про виділення стипендії приймає університетська стипендійна комісія.

Академічна стипендія “Магістерська”: кількість стипендій – 4

Академічна стипендія «Магістерська» призначена для найкращих за рейтингом вступників на Магістерську програму з медіакомунікацій. Стипендія покриває 50% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання. Стипендія є посеместровою і зберігається протягом всього періоду навчання на магістерській програмі у разі виконання відповідних умов.

Умови отримання стипендії:

 • Вступник повинен увійти в першу 5-ку рейтингової таблиці Магістерської програми з медіакомунікацій.
 • Сумарний рейтинговий бал вступника на Магістерську програму з медіакомунікацій більше-рівно 85/100.
 • Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 10 серпня 18:00

За умови досягнення високих показників у навчанні за попередній семестр – середній бал має бути більше/рівно 85/100, і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин), стипендіат може отримувати академічну стипендію «Магістерська» на наступний семестр. Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 75/100, студент втрачає право на подальше отримання стипендії.

Академічна стипендія «Зі Сходу на Захід»: кількість стипендій – 2

Академічна стипендія «Зі Сходу на Захід» може бути присуджена на основі конкурсу вступникам на Магістерську програму з медіакомунікацій, які закінчили бакалаврські студії поза Галичиною (всі області за винятком Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської) і виконують відповідні умови.

Академічна стипендія «Зі Сходу на Захід» покриває (1) від 50% до 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання, (2) від 50% до 100% оплати за проживання в Колегіумі УКУ на вул. Червоної калини протягом семестру у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі і (3) видатки на харчування, книжки й транспорт розміром 600-1200 грн. на місяць (до оподаткування) протягом семестру.

Стипендія зберігається протягом всього періоду навчання на магістерській програмі у разі виконання відповідних умов.

Умови отримання стипендії:

 • Вступник повинен увійти в першу 5-ку рейтингової таблиці Магістерської програми з медіакомунікацій.
 • Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 10 серпня 2019 року (18.00 год.).
 • Вступник повинен підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ.

За умови досягнення високих показників у навчанні за попередній семестр, виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму стипендіат може отримувати академічну стипендію «Зі Сходу на Захід» на наступний семестр. При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин). Кандидат має заповнити відповідну анкету, написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ і подати електронну заявку. Особа, яка не виконує вимоги, втрачає можливість отримати стипендію. Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 75/100, студент втрачає право на подальше отримання стипендії.

Увага! У переліку стипендій на 2019/2020 навчальний рік можливі зміни та доповнення. Стежте за оголошеннями нашого сайту та сторінок у соціальних мережах! 

Важливі дати

Етапи ДатиПримітка
Складання додаткового вступного іспиту для вступників, які вступають на основі ОКР з іншої спеціальностівід 13 до 31 травня 2019 р. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ У ТРАВНІ
Реєстрація вступників для складання ЗНО з іноземної мови13 травня по 3 червня 2019 р ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ НА ЗНО
Складання ЗНО з іноземної мови2 липня 2019 р. Детальна інформація
Прийом документів для вступу *10-23 липня 2019 р.  Детальна інформація про прийом документів
Проведення іспитів10-26 липня 2019 року Розклад іспитів
Рекомендації до зарахування не пізніше 5 серпня 2019 р.
Вибір місця навчання
до 17 год 10 серпня 2019 р.
 
Зарахуваннядо 18 год 12 серпня 2019 р.

*Прийом заяв та документів для осіб, які мають право брати участь у конкурсному відборі за спеціальними умовами – з 17 червня до 18.00 год 25 червня  2019 року. Вступний іспит з іноземної мови 2 липня 2019 року, фахові іспити – згідно загального розкладу.

Детальніша інформація на сайті ВСТУП 2019. МАГІСТРАТУРА

Документи для вступу

 • заява в паперовій формі;
 • диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра за особистим вибором оригінали або копії та додаток до нього;
 • копію екзаменаційного листка єдиного вступного випробування та єдиного вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 (сторінки прописки) або паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • копію військового квитка або приписного свідоцтва (для хлопців), крім випадків, передбачених законодавством;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • проектна заявка;
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів (за пред’явленням оригіналів) (за наявності).

Документи подаються в паперовій папці на зав’язках.

Документи для вступу приймають за адресою: вул. Свєнціцького, 17, каб. 120, або ж через електронну форму.

У разі подання заяви на вступ та документів в електронній формі, просимо обов’язково зайти до приймальної комісії до початку вступних випробувань, підписати заяву на вступ, подати фотокартки та папку.

Правила прийому

ПРАВИЛА ВСТУПУ ДО УКУ 2019 р.

Додаток 1. Перелік ступенів, спеціальностей, освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 4. Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра або магістра за спорідненим напрямом підготовки з іншої галузі знань

Додаток 9. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі

Додаток 14. Правила внутрішнього розпорядку в Колегіумі: Загальні правила поселення та виселення студентів