Вступникам

Український католицький університет прийматиме документи в охочих вступити на Магістерську програму з медіакомунікацій з 3 по 29 липня 2017 року за адресою: м. Львів, вул. Свєнціцького, 17, каб. 120, або через електронну форму.

Умови вступу

Зарахування абітурієнтів студентами магістерської програми відбувається за результатами таких вступних випробувань:

 1. письмового іспиту зі спеціальності (50 балів)
 2. аналізу проектної заявки абітурієнта (10 балів)
 3. тестування з іноземної мови (10 балів)
 4. співбесіди (30 балів)

1. Письмовий іспит зі спеціальності покликаний з’ясувати дослідницький, аналітичний та фаховий практичний медійний потенціал абітурієнта за такими професійними напрямами:

 • Медіааналітик, фахівець із комунікацій;
 • Фахівець із цифрових медій;
 • Фахівець із візуальних комунікацій.

Програма іспиту зі спеціальності

2. Проектна заявка. 

У проектній заявці (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4) вступник має описати майбутній або вже реальний медіапроект.

Медіапроект має містити: назву; концепт-ідею (мета, завдання, обґрунтування актуальності); опис змісту; аналіз цільової аудиторії; очікування від результатів.

Разом з основним блоком інформації у проектній заявці ми чекаємо від Вас посилань на сайти, авторські блоги, YouTube.

3. Тестування з  іноземної мови.

Програма іспиту з іноземної мови

4. Співбесіда має характер інтерв’ю із абітурієнтом на підставі його мотиваційного листа та письмового іспиту.

Мета співбесіди – чіткіше  окреслити дослідницький, аналітичний  та практичний потенціал абітурієнта та його здатність до самореалізації на магістерській програмі.

Співбесіда оцінюватиметься  за такими критеріями:

 • мотивація вибору обраного фаху
 • чітке формулювання професійних цілей та стратегії їх досягнення
 • розуміння сучасного медійного середовища та ролі медіа-працівників
 • вміння аргументовано, стисло і зрозуміло викладати свою думку
 • комунікабельність, ерудиція, задатки лідера

Програма співбесіди

Стипендії

Стипендія на перший семестр призначається за результатами вступного рейтингу. На другий, третій і четвертий семестри навчання – за результатами сесій. Рішення про виділення стипендії приймає університетська стипендійна комісія.

Академічна стипендія “Магістерська”: кількість стипендій – 4

Академічна стипендія «Магістерська» призначена для найкращих за рейтингом вступників на Магістерську програму з медіакомунікацій. Стипендія покриває 50% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання. Стипендія є посеместровою і зберігається протягом всього періоду навчання на магістерській програмі у разі виконання відповідних умов.

Умови отримання стипендії:

 • Вступник повинен увійти в першу 5-ку рейтингової таблиці Магістерської програми з медіакомунікацій.
 • Сумарний рейтинговий бал вступника на Магістерську програму з медіакомунікацій більше-рівно 85/100.
 • Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 10 серпня 2017 року (18.00 год.).

За умови досягнення високих показників у навчанні за попередній семестр – середній бал має бути більше/рівно 85/100, і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин), стипендіат може отримувати академічну стипендію «Магістерська» на наступний семестр. Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 75/100, студент втрачає право на подальше отримання стипендії.

Академічна стипендія «Зі Сходу на Захід»: кількість стипендій – 2

Академічна стипендія «Зі Сходу на Захід» може бути присуджена на основі конкурсу вступникам на Магістерську програму з медіакомунікацій, які закінчили бакалаврські студії поза Галичиною (всі області за винятком Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської) і виконують відповідні умови.

Академічна стипендія «Зі Сходу на Захід» покриває (1) від 50% до 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання, (2) від 50% до 100% оплати за проживання в Колегіумі УКУ на вул. Червоної калини протягом семестру у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі і (3) видатки на харчування, книжки й транспорт розміром 600-1200 грн. на місяць (до оподаткування) протягом семестру.

Стипендія зберігається протягом всього періоду навчання на магістерській програмі у разі виконання відповідних умов.

Умови отримання стипендії:

 • Вступник повинен увійти в першу 5-ку рейтингової таблиці Магістерської програми з медіакомунікацій.
 • Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 10 серпня 2017 року (18.00 год.).
 • Вступник повинен підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ.

За умови досягнення високих показників у навчанні за попередній семестр, виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму стипендіат може отримувати академічну стипендію «Зі Сходу на Захід» на наступний семестр. При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин). Кандидат має заповнити відповідну анкету, написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ і подати електронну заявку. Особа, яка не виконує вимоги, втрачає можливість отримати стипендію. Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 75/100, студент втрачає право на подальше отримання стипендії.

Увага! У переліку стипендій на 2017/2018 навчальний рік можливі зміни та доповнення. Стежте за оголошеннями нашого сайту та сторінок у соціальних мережах! 

 

Графік іспитів

2017

31 липняПисьмовий іспит з іноземної мови (ауд. 102, 103, 104)
2 серпняПисьмовий іспит зі спеціальності (ауд. 103, 104)
4, 5 серпняФахова співбесіда (ауд. 301)

Іспити проходитимуть за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 35а.

Початок усіх іспитів о 10:00

Реєстрація на вступні випробування розпочинається о 9 год. 30 хв. в аудиторіях згідно з графіком вступних випробувань та списків вступників. Для допуску до екзамену вступник повинен пред’явити паспорт.

 

Документи для вступу

 1. Заява про вступ встановленого зразка.
 2. Диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра (за особистим вибором – оригінал або копія).
 3. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство: паспорт громадянина України – 1, 2, 11 сторінки; або паспорт громадянина України для виїзду за кордон; або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
 4. Копія ідентифікаційного коду.
 5. 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см, папку на зав’язках.
 6. Копія військового квитка або приписного свідоцтва.

 

Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО УКУ 2017 р.

Додаток 1. Перелік ступенів, спеціальностей, освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра

Додаток 9. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі

Додаток 14. Правила внутрішнього розпорядку в Колегіумі: Загальні правила поселення та виселення студентів