Майстер-класи Ізабель Лефгрен і Романа Горбика (Швеція)

21-22 лютого 2019 року Магістерська програма з медіакомунікацій запрошує на майстер-класи викладачів Седертернського університету Ізабель Лефгрен і Романа Горбика (Швеція)

21 лютого відбудеться майстер-клас Ізабель Лефгрен “Visual complexity in times of political change”

Ізабель Лефгрен (Isabel Löfgren) – шведсько-бразилійська мисткиня, дослідниця, викладачка.
Вона є старшим викладачем в університеті Седертерн (Стокгольм, Швеція)
Її мистецька практика передбачає колективні дії і освітні платформи для сталого діалогу і емансипаційної політики
Як дослідниця, Ізабель цікавиться філософією і політикою гостинності та вивченням діаспори. Вона досліджувала пам’ять рабства і репрезентацію “Чорної батьківщини” в Бразилії, сучасну бразильську ідентичність і фемінізм. Зараз досліджує автономні мистецькі угрупування і протести під час президентських виборів в Бразилії 2018 року.

***
Isabel Löfgren is a Swedish-Brazilian artist, educator and researcher. She is currently a Senior Lecturer in Media

Studies at Södertörn University, Stockhom, Sweden. Her artistic practice involves creating collective action and educational platforms for sustainable dialogue and emancipatory politics. Her research involves the philosophy and politics of hospitality and diaspora studies. She has done extensive research on the memory of slavery and the representation of Black motherhood in Brazil, contemporary Brazilian identity politics and feminisn, and is currently investigating the role of autonomous artistic collectives and protests in Brazil during the recent presidential elections of 2018.

22 лютого на гостей і студентів Магістерської програми з медікомунікацій чекає майстер-клас Романа Горбика “From ‘Deep Stories’ to ‘Fake News’: A Narrative Perspective”.

Роман Горбик (народився 1985 р. в Києві) працює у Швеції як старший викладач в університеті Седертерн (Стокгольм) та як постдок в університеті Умео, де досліджує фейкові новини з погляду оповідної структури.
Вивчав журналістику та медіа в університетах Києва, Орхуса, Амстердама та Гамбурга.
Захистив дві дисертації, про ілюстровану пресу 1920-х рр. у Ваймарській республіці й радянській Україні (КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015) та про вплив медіа на уявлення про Європу в Україні, Польщі й Росії під час Євромайдану (університет Седертерн, 2017).
Його дослідження мають міждисциплінарний характер і стосуються різних аспектів медіа, історії та мови. Романові наукові інтереси охоплюють постколоніальну та ґендерну теорію, соціолінгвістику, вплив медіа, історію ідей та репрезентацій, а також масову культуру міжвоєнної доби.
Роман також понад десять років працював журналістом телебачення, друкованих та інтернет-видань. Його статті публікувалися в Україні, Німеччині, Бразилії та Данії.
Крім того, він активно працює як драматург та сценарист, зокрема, відомий як співавтор сценарію до фільму «Припутні» (2017).

***
Roman Horbyk (born 1985 in Kyiv) works in Sweden as a senior lecturer at Södertörn University (Stockholm) and postdoctoral researcher at Umeå University where he studies fake news from a narrative structure perspective. He studied Journalism and Media at the Universities of Kyiv, Aarhus, Amsterdam and Hamburg before defending two dissertations, on illustrated press in the 1920s Weimar Republic and Soviet Ukraine (Kyiv National Taras Shevchenko University, 2015) and on media power in representation of Europe in Ukraine, Russia and Poland during Euromaidan (Södertörn University, 2017).
His published studies are largely interdisciplinary and focus on different aspects of media, history and language; Roman’s research interests include postcolonial theory, gender studies, sociolinguistics, media power, history of representations and ideas as well as popular genres during the Interbellum. Roman has also extensively worked as a print and TV journalist with an over decade-long career. His reports and columns were published in Ukraine, Germany, Brazil, and Denmark. Apart from that, he is active as a playwright and a screenwriter whose most notable credits include Pryputni (2017).

Робоча мова заходів – англійська