Ніна Зражевська

Завідувачка кафедри медіакомунікацій Українського католицького університету. Доктор наук із соціальних комунікацій, кандидат філологічних наук, доцент.

Ніна Зражевська народилась у місті Углеуральську, Росія. 1985 року закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету імені Олеся Гончара,спеціальність «російська мова і література», кваліфікація: філолог, викладач.

У 1987- 1990 роках –  аспірантка відділу теорії літератури Інституту літератури АН України; у 1991 році захистила кандидатську дисертацію з теорії літератури. 1994-1997 – докторантка відділу теорії літератури Інституту літератури НАН України. 2002-2004 – завідувач кафедри засобів масової комунікації Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького;  2005-2006 – завідувач кафедри видавничої справи та редагування Черкаського національного університету. 2012 – захистила докторську дисертацію із соціальних комунікацій. Головний редактор газети «Черкаський університет» (2002-2003 роки).

Видання:

  • Зражевська Ніна Іванівна. Розуміння медіакультури: комунікація, постмодерн, ідентичність, ідеології, медіаконтроль: монографія /Черкаси: видавець  Чабаненко, 2012 – 408 с.

Публікації:

  • Зражевська Ніна Іванівна. Медіакультура як соціально-культурний феномен / Ніна Зражевська // Управление и образование: Академично писание./ «Проф. Д-р Асен Златаров»/факультет по обществени науки. – Л.,2010. – С. 181-185.
  • Зражевська Ніна Іванівна. Методологія та методи дослідження медіа культури /  Ніна Зражевська // Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник / за ред. В. В. Різуна; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – Т. 40 (липень-вересень). – С. 93-97).
  • Зражевська Ніна Іванівна. Медіакультура як соціокультурний феномен / Ніна Зражевська. – Наукові записки Луганського національного університету. Вип. ІХ, – Луганськ, 2010. – С.175 – 184.
  • Зражевська Ніна Іванівна. Медіаконтроль як складова сучасної української медіакультури / Зражевська Ніна // Світ соціальних комунікацій: наук. Журнал – К. : КиМУ, 2012. – С. 29–40.
  • Зражевська Ніна Іванівна. Парадигми масифікації і демасифікації в медіакультурі  // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Київ – 262 – 270 С.

Наукові інтереси: медіакультура, медіаграмотність, медіакритика, комунікаційні технології, медіапсихологія, медіатекст в системі культури, медіаантропологія

e-mail: [email protected]  Facebook: Zrazhevska Nina