Євген Ланюк

YE.-LanyukНавчальний курс: політичні комунікації.

Кандидат політичних наук. Асистент кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Євген Ланюк народився у Львові. У 2012 р. закінчив філософський факультет ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю «політологія». У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Історичні типи діалогічності політики і мистецтва: вплив на формування людських свобод». З 2016 р. викладає в Українському католицькому університеті та Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Публікації:

1. Ланюк Є. Естетика і політика: форми взаємодії / Є. Ланюк // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інституту». Політологія. Соціологія. Право. — 2012. — №1. — С. 38–43

2. Ланюк Є. Естетика політичних теорій епохи Відродження / Є. Ланюк // Вісник Львівського національного універстету ім. І. Франка «Філософсько-політологічні студії». — №4 — 2014. — С. 197–211

3. Laniuk Y. The idea of the escape from freedom of Erich Fromm in light of postindustrial and globalizationchanges of modern societies: a theoretical analysis / Y. Laniuk // Studium Europy Środkowej i Wschodniej, Kutno. №2 (2014). S. 148156

Наукові інтереси: естетика політики, політичні комунікації, нові медіа і політика

e-mail: [email protected]

facebook: Eugene Laniuk

Політичні комунікації

«Ви можете не цікавитись політикою, але це не означає, що політика не цікавиться вами», – цей хрестоматійний вислів напрочуд добре передає суть сучасної політики, яка щукає дедалі майстерніших засобів впливу на свідомість. Маніпуляції і PR, технолії інформаційної війни, імідж і пропаганда, – усі ці засоби символічного насильства, які в зародкових формах відомі ще зі стародавніх часів, стали особливо актуальними у ХХІ ст., коли гіперреальність мас-медіа стала такою ж важливою, як і фактична реальність, а подекуди навіть важливішою. Кожного дня, самі того не усвідомлюючи, ми стаємо учасниками інформаційних баталій, у яких ведеться боротьба за наше серце і розум. У такий спосіб, поєднуючи ультрасучасні засоби масової комунікації і традиційні, перевірені методи впливу на свідомість, політичний Левіафан перетворює людей на слухняних автоматів та інструменти досягнення яких завгодно цілей. Як не розгубитися в жорстокому і цинічному світі сучасної політики? Як протистояти інформаційним атакам і витонченим схемам символічного впливу? Для цього потрібно передусім оволодіти теорією, яка дозволяє зазирнути в саму суть складних механізмів теперішньої політики.

Курс «політичні комунікації» допоможе вам зясувати:

  • особливості комунікативного і, зокрема, медійного виміру політичної влади;
  • форми і способи взаємодії політичних суб’єктів (держави, партії, руху тощо) і суспільства;
  • специфіку використання медіа в політичних цілях і феномен медіатизації політики;
  • суть і особливості естетичного і візуального виміру політики;
  • стратегії і тактики інформаційної війни та політичної пропаганди;
  • естетичний і візуальний вимір політики;
  • комунікативні особливості сучасних соціально-політичних процесів.

«Поінформований, отже, озброєний», – сподіваюсь так казатиме після закінчення курсу кожен його слухач.